KONTAKT: 
ulleuggla@hotmail.com

Hej och välkomna till vår blogg!

Vi är två förskollärare från Jönköping som har gjort ett språkleksmaterial. Materialet vänder sig till våra barn i förskoleklass.

Efter många års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass samt med ett stort lager övningar för förberedande läsinlärning och språklek ville vi knyta ihop säcken och skriva en saga som lotsar barnen genom året i förskoleklass.

Materialet innehåller 15 kapitel med tillhörande illustrationer och sträcker sig från augusti till juni månad. Sagorna använder vi som utgångspunkt för vidare arbete med språklig medvetenhet. Målet med vårt material är att ni får den ”röda tråden” av oss. Dessutom innehåller sagorna tillfällen att samtala och lära sig om djur och växters liv, årstider, matematik, skapande samt drama/musik. Vi har även valt att ha med en fågel som inte är svensk (Fia), då vi känner att det är viktigt att det finns utrymme för att samtala om andra länder och nationaliteter. Det finns även flera tillfällen i sagorna där man kan prata om vår värdegrund. Djuren uttrycker sin stora omsorg om varandra och naturen.

Vårt material finns att beställa på ulleuggla@hotmail.com för 453kr exkl. moms, frakt tillkommer.

Målet med vår blogg är att ni ska kunna följa oss i vårt arbete med språklek i förskoleklass där vi utgår från vårt material ”Året runt i Storskogen”. Vi vill även att bloggen ska fungera som ett forum där ni kan kommentera och visa oss hur ni arbetar med materialet.

Vänligen,
Mia och Bodil