Nu slår vi ett slag för läsningen i f-klass. Barnen får välja en bok och ta med sig hem i bokpåsen. Hemma läser föräldrarna boken för dem. Vi skickar med lite frågeställningar som föräldrarna kan använda när de diskuterar boken tillsammans med barnen. När boken är läst tar barnen med den till skolan igen där de inför sina kompisar får berätta om handlingen samt vad de tyckte om boken. Vi  pedagoger avslutar med att läsa den för alla barnen.  Med detta får barnen  träna sig på (inför år 1) att ta hem en "läxa" samt att inför kompisar berätta om boken.  (null)