Tips på riktigt bra spel! Enkelt att lära och främjar språket. Vi kör med att barnen får benämna vad de hittat för bild innan turen går över till nästa kompis. Vi använder oss av detta med våra SVA barn. PERFEKT 🦉🦉 (null)


(null)